Rusza pierwsza edycja „Sąsiadów 3.0”

Sąsiedzi 3.0 to następca programu Pracownia Aktywności Obywatelskiej, który prowadziliśmy wspólnie z partnerami przez ostatnie pięć lat. Nowy program skierowany jest do młodych społeczników z Polski, Ukrainy i Białorusi, które chcą działać na rzecz solidarności i rozwijać swoje społeczności lokalne.

sasiedzi_logo_plProgram zachęca do brania czynnego udziału w demokratycznych procesach podejmowania decyzji dotyczących organizacji życia w społeczeństwie. W ten sposób promuje aktywne postawy obywatelskie oraz solidarność międzyludzką przy uwzględnieniu otaczającego środowiska. Cechą charakterystyczną jest praca oparta na metodach edukacji pozaformalnej, której charakter w naturalny sposób pobudza do aktywnego uczestnictwa, krytycznego myślenia, budowania zespołów i owocnej pracy w grupie.

620 zgłoszeń do pierwszej edycji programu

Program przeznaczony jest dla osób od 18 do 35 roku życia, mieszkających w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, które chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę z aktywizacją społeczności lokalnych. W tym roku otrzymaliśmy ponad 620 zgłoszeń do programu, spośród których wybranych zostało 75 najciekawszych. Wybrane osoby wezmą udział w jednym z trzech warsztatów w maju, tzw. Pierwszych Spotkań. Jedno z nich odbędzie się w Rudzie Śląskiej.

Rok przygody z własnym projektem

Program trwa od maja 2016 do czerwca/lipca 2017. Podczas tych kilkunastu miesięcy uczestnicy spotykają się na międzynarodowych warsztatach, odbywają wizyty sąsiedzkie i pracują w swoich społecznościach lokalnych. Narzędziami zmian społecznych w rozumieniu programu są projekty lokalne, którym Sąsiedzi 3.0 zapewniają niewielkie wsparcie finansowe.

Program jest realizowany w ramach projektu „Dialogue for Change”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Fundację Roberta Boscha.

Partnerami programu w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Europejskie Centrum Solidarności z Gdańska oraz Stowarzyszenie To.Pole z Krakowa. Operatorami programu w skali międzynarodowej są stowarzyszenie MitOst z Berlina oraz organizacja Insha Osvita z Ukrainy.