Projekty

Główne projekty:
Cyfrowe Archiwum Kochłowic
– stworzenie internetowej bazy fotografii, dokumentów i nagrań dotyczących Kochłowic i innych dzielnic Rudy Śląskiej historycznie związanych z Kochłowicami
– koordynacja: Magdalena Lapshin, dr Marcin Jarząbek

Europejskie Dni Dziedzictwa
– zainteresowanie mieszkańców Górnego Śląska ich własną kulturą i historią
– organizacja ogólnodostępnych wycieczek krajoznawczych, wykładów i wystaw historycznych
– koordynacja: Alan Zych, Dawid Wodarz

Zabytki pod opieką Stowarzyszenia:
Średniowieczny gródek w Kochłowicach
– badania archeologiczne (III sezony, 2013-2015)
– plenerowa impreza historyczna (III edycje, od 2013)
– udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa (każdego roku)
– organizacja akcji sprzątania
– działania sekcji rycerskiej (od 2016)

Ciężki schron bojowy w Kochłowicach
– Noc na bunkrze (III edycje)
– udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa (każdego roku)

Projekty zakończone:
Ocalić od zapomnienia
– zachowanie w formie fotograficznej postindustrialny krajobraz Górnego Śląska
– wystawy historyczne
– przekazanie zdjęć Archiwum Państwowemu w Katowicach
– koordynacja: Marcin Smierz, Alan Zych

Dziadek z Wehrmachtu
– zarejestrowanie rozmów z żyjącymi Górnoślązakami, którzy służyli w Wehrmachcie
– wydobycie na światło dzienne biografie odchodzącej generacji
– pogłębienie społecznej wiedzy na temat trudnej historii Górnego Śląska
– koordynacja: dr Marcin Jarząbek, Magdalena Lapshin

Pracownia aktywności obywatelskiej
– rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego
– warsztaty z tworzenia i rozwijania pomysłów na zmianę otaczającej rzeczywistości
– koordynacja: Magdalena Lapshin, Małgorzata Hadała

Sąsiedzi 3.0
– rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego
– warsztaty z tworzenia i rozwijania pomysłów na zmianę otaczającej rzeczywistości
– koordynacja: Magdalena Lapshin, Marta Gawinek-Dagargulia

Poznaj sąsiada, poznaj siebie
– łamanie stereotypów, integracja młodzieży z Polski i Rosji
– wymiana młodzieży między Rudą Śląską a Krasnojarskiem na Syberii
– koordynacja: Sergey Lapshin

Żywa Biblioteka
– promocja praw człowieka oraz otwartości na różne poglądy, orientacje, wyznania i style życia
– koordynacja: Magdalena Lapshin

Spotkania pokoleń
– zainteresowanie młodzieży historią lokalną
– wywiady uczniów ze starszymi mieszkańcami Górnego Śląska
– koordynacja: Alan Zych

Jubileusz 650-lecia Kochłowic
– obchody 650. rocznicy pojawienia się Kochłowic w źródłach historycznych
– organizacja konferencji historycznej, festynu rodzinnego, cyklu wycieczek po Kochłowicach
– publikacja książki historycznej o Kochłowicach

Borowa Wieś oczami uczniów
– stworzenie przez uczniów Gimnazjum nr 3 w Mikołowie wirtualnego przewodnika po Borowej Wsi
– koordynacja: Przemysław Noparlik

Wirek oczami uczniów
– stworzenie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wirtualnego przewodnika po Wirku
– koordynacja: Przemysław Noparlik