O nas

Co oznacza zwrot „genius loci”?
„Genius loci” to łaciński zwrot, oznaczający „ducha miejsca” – coś, co jest nieuchwytne, lecz odczuwalne: zawarte w murach, przestrzeniach i ludziach, którzy je wypełniają swoim życiem.

Co jest naszym celem w „Genius Loci”?
W stowarzyszeniu Genius Loci jesteśmy przekonani, że miejsce, w którym przyszło nam żyć, posiada jakby swojego dobrego ducha. Wierzymy, że Ruda Śląska i szerzej – cały Górny Śląsk – mimo wielu problemów i ułomności są miejscami niezwykłymi i niebanalnymi. Staramy się to prawdziwe piękno i istotę jego odnaleźć. Chcemy korzystać z tego, co dziedziczymy z przeszłości, aby kształtować teraźniejszość i przyszłość.

Jaka jest symbolika logo Genius Loci?
Logo Genius Loci naśladuje układ ulic w centrum Kochłowic, gdzie stowarzyszenie się narodziło (większość założycieli jest z nimi związana poprzez miejsce urodzenia, szkołę, itp.). Z jednej strony zbiegające się ulice symbolizują skupienie na miejscach, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani, o które się troszczymy. Z drugiej centrum, promieniujące na zewnątrz oznacza, że – niezależnie od naszych podróży i zmian życiowych – to skąd się wywodzimy, wpływa na nasz sposób myślenia i postępowanie. Od 2015 roku obowiązuje nowe, odświeżone logo organizacji.

Krótka historia stowarzyszenia
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca swoją działalność rozpoczęło jesienią 2007 roku, choć formalna rejestracja nastąpiła dopiero w lutym 2008 roku. Inicjatywa powstania organizacji wyszła od młodych ludzi związanych z Kochłowicami, w większości absolwentów kochłowickiego III Liceum Ogólnokształcącego. Połączyły ich zamiłowanie do historii Górnego Śląska oraz pasja działania na rzecz „Małej Ojczyzny”. W kolejnych latach grupę zasilały nowe osoby, także spoza Rudy Śląskiej, w większości zakochani w historii Śląska studenci. Nazwę stowarzyszenia zaczerpnięto z mitologii rzymskiej. Łaciński zwrot genius loci oznaczał opiekuńczego ducha miejsca, nad którym czuwał i stanowił o jego specyfice. Duch miejsca to coś, co jest nieuchwytne, lecz odczuwalne: zawarte w murach, przestrzeniach i ludziach, którzy je wypełniają swoim życiem. Taki właśnie dla członków Stowarzyszenia jest Górny Śląsk, a zwłaszcza Kochłowice, z których stowarzyszenie wyrosło. Ma to swoje odbicie także w logo organizacji, które przedstawia symboliczną ilustrację planu Kochłowic, z charakterystycznym układem ulic.

Członkowie i sympatycy Genius Loci - 2014 r.Członkowie i sympatycy Genius Loci – 2014 r.

Dotychczasowe działania
Pierwszym dużym projektem, zorganizowanym przez Genius Loci, była popularnonaukowa konferencja historyczna poświęcona Kochłowicom, w której udział wzięli znani historycy, zajmujący się dziejami Górnego Śląska (9 XI 2007). Przez dekadę działalności stowarzyszenie przeprowadziło wiele udanych imprez, promujących historię i kulturę Górnego Śląska, głównie prelekcji, wystaw, wycieczek czy paneli dyskusyjnych. Poza tym Genius Loci opiekuje się dwoma zabytkami, położonymi w Kochłowicach: średniowiecznym gródkiem oraz schronem bojowym nr 75 dawnego Obszaru Warownego „Śląsk”. Jednym z największych dotąd przedsięwzięć był Jubileusz 650-lecia Kochłowic, zorganizowany w 2010 roku z inicjatywy przyjaciela Genius Loci, pana Jana Kołodzieja. Obecnie Stowarzyszenie liczy około trzydziestu członków, wśród których dużą grupę stanowią historycy. Dzięki coraz częstszym działaniom o zasięgu regionalnym, a nawet międzynarodowym, grupa stała się w ostatnim czasie atrakcyjnym partnerem dla różnych działających na Śląsku organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Aktualne informacje na temat działań stowarzyszenia znajdują się na stronie internetowej www.geniusloci.com.pl